Firma Spółki

Spółka działa pod firmą: Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka może używać skrótu firmy: Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.