Podstawy prawne działania

PRZEPISY MAJĄCE ZASTOSOWANIE
Według Aktu Założycielskiego, do Spółki stosuje się:
- przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.),
- ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.)
- postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością.