Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy stanowi 145000 zł.
Dzieli się na 2.900 udziałów po 50 zł każdy.
Wszystkie udziały objął Skarb Państwa.