Organy Spółki

Organami Spółki są:
1) Zarząd Spółki,
2) Zgromadzenie Wspólników.