Prezes Zarządu Spółki

Prezesem Zarządu Spółki jest pan Hubert Janas.