Siedziba i dane Spółki

SIEDZIBA SPÓŁKI
Siedzibą spółki jest Warszawa.

ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI
ul. Hoża 86
00-682 Warszawa

NUMER KRS
0000288470

NUMER NIP
525-10-00-454

NUMER REGON
010885120

TELEFON, FAKS, E-MAIL

Prezes Zarządu
Hubert Janas
tel./fax. +48 22 621 81 84
e-mail: dyr@obet.com.pl

Sekretariat:
tel./fax: +48 22 621 81 84

e-mail: obe@obet.com.pl

STRONA INTERNETOWA
http://www.obet.com.pl