Misja Ośrodka

POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NASZYCH KLIENTÓW − UCZESTNIKÓW POLSKIEGO I MIĘDZYNARODOWEGO RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW, EKONOMIKI, ORGANIZACJI ICH DZIAŁALNOŚCI I POLITYKI INWESTYCYJNEJ ORAZ UDZIAŁ W KREOWANIU REGIONALNEJ, KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI TRANSPORTOWEJ.

Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
Rzetelna Firma